Betaalt u binnenkort slechts 6% BTW op nieuwbouw?


Nieuwe BTW-gunstregeling

Vanaf 1 januari 2021 zal het onder welbepaalde voorwaarden mogelijk zijn enkele van onze nieuwbouwprojecten, die het resultaat zijn van een heropbouw na afbraak, aan te kopen met een belastingheffing van slechts 6% BTW op de constructiewaarde. Deze nieuwe BTW-regeling zal nieuwbouwprojecten, en zo ook enkele van onze woonprojecten, budgettair toegankelijker maken.

Tijdelijke gunstmaatregel

Echter is deze nieuwe gunstmaatregel slechts tijdelijk en zal deze reeds beëindigen eind 2022. Overweegt u dus een nieuwbouwappartement of -woning aan te kopen, en zou het uw enige eigen woonst betreffen, dan kan u mogelijks op korte termijn profiteren van een fikse belastingbesparing bij uw aankoop… Niet te lang wachten is dus de boodschap! U kan nu reeds intekenen aan 6% indien de wettelijke voorwaarden voldoen.

Concreet:

Het verlaagd BTW-tarief van 6% voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen zal met ingang van het nieuwe kalenderjaar uitgebreid worden tot gans het Belgische grondgebied. Zowel projecten van bouwheren-natuurlijke personen als die van bouwpromotoren komen voortaan in aanmerking.

Hoewel het nog even afwachten is totdat het nieuwe wetsvoorstel definitief zal worden goedgekeurd en in voege kan treden, werd het programmavoorstel reeds officieel gepubliceerd op de website van FOD Financiën. U kan de programmawet zelf nalezen via deze link.

 

Voor wie?

Denk je eraan je eerste appartement of woning aan te kopen? Of denk je eraan je huidige woonst te verkopen in ruil voor een gloednieuw project? Dan kom jij mogelijks in aanmerking voor deze verlaagde BTW-regeling. We bekijken graag samen of deze regeling ook voor u geldt.

Tip: Geniet van een dubbel belastingsvoordeel!

Kom je in aanmerking, dan zal je naast het nodige woongenot dankzij je aankoop in één van onze nieuwbouwprojecten, meteen een zeer interessant BTW-voordeel op zak steken. Bovendien geniet je later bij een eventuele doorverkoop van je pand na vijf jaar van een dubbel belastingsvoordeel: zo zal je volledig onbelast de meerwaarde op je pand kunnen opstrijken.

Meer info of vrijblijvend advies?


Neem gerust contact met ons op voor meer informatie omtrent deze nieuwe regeling en een persoonlijk advies. We bekijken graag samen met u of u aan de wettelijke voorwaarden zou kunnen voldoen, en lichten u graag onze gekwalificeerde projecten toe.

Contact met ons opnemen

Mogelijk interessant voor u?


Wist je dat een aantal van onze huidige nieuwbouwprojecten voldoen aan de gestelde voorwaarden om aangekocht te worden onder het 6% BTW-stelsel?

Ontdek ons huidig aanbod